top of page

Har du en gjenstand fra krigen liggende?

Har du et krigshistorisk våpen, uniformsplagg eller gjenstand fra andre verdenskrig du skulle ønske kunne stilles ut på et museum?

Ta da gjerne kontakt med Skatval Krigshistoriske Museum.Mange typer våpen, uniformer og gjenstander fra flere nasjoner er av stor interesse for Skatval Krigshistoriske Museum. Dette er objekter som kan bidra i formidlingen av vår krigshistorie for kommende generasjoner.


Dessverre har mye av dette utstyret allerede forsvunnet eller blitt direkte kastet eller destruert i forbindelse med opprydding i de mange hjem. Men det finnes ennå mange klenodier der ute som kan reddes og som kan få et nytt liv på et museum.


Du har selv muligheten til å bestemme om opphav og historie rundt din gjenstand skal offentliggjøres. Gjenstanden stilles ut med de opplysninger du synes er passende og selvfølgelig også helt anonymt om ønskelig.


Vi er interessert i donasjoner, kjøpe eller eventuelt låne dine historiske gjenstander. Uansett vil de bli tatt godt vare på og blir sikret for fremtiden og kommende generasjoner.


Ta gjerne kontakt:

På mail: bremsegu@online.no

På telefon: 958 33 548


Med Vennlig Hilsen

Gunnar Bremset

Skatval Krigshistoriske Museum

Comments


bottom of page