top of page

Invasjonsminer

Om du har tatt turen ned til Håmmårsbukta, tidligere Steinvik Lager på Skatval, så har du kanskje lagt merke til noen merkelige firkantede betongklosser som ligger nede i fjæra. Det er mange som har forskjellige forklaringer på hva disse er, men ikke mange kjenner til sannheten.


Disse betongklossene er fundamentet eller rettere sagt sokkelen til en tysk anti-invasjons kontaktmine (KMA mine). Disse skulle settes ned i strandsonen og på dyp ned til max 10 meter. Disse minene var ment å skulle hindre landgansfartøy å komme seg i land ved en eventuell invasjon.


Flere slike miner kunne lenkes sammen med en snag line, slik at en berøring av linen kunne avfyre flere miner samtidig. Ladningen besto av 73 kg Hexanite. Hexanite var et tysk utviklet sprengstoff for undervanns våpen og var også benyttet i de tyske standard torpedoer G7a og G7e. Sprengstoffet var utviklet for den keiserlige marinen før 1 verdenskrig, men ble helt foreldet og avleggs etter 2 verdenskrig.


Disse minene skal visst være designet og produsert i et stort antall i 1943, så da er vel det å anta at mange slike ble lagret på steinvik Lager fram til krigens slutt. Det er uvisst når disse ble demontert og dumpet i fjæra inne på anlegget.


Nede på Håmmårsbukta ligger kun betongfundamentet igjen av disse minene, som et helt ufarlig krigsminne som vitner om en rå og uhyggelig fortid.


Gunnar Bremset 12.11.2020

Comments


bottom of page